Vrijwilligerswerk Huizen

Thematafels

Tips en adviezen waar je meteen mee aan de gang kunt

Zelf houden we niet zo van lange cursusdagen. Waar we wel van houden is brainstormen met een doel! Tips en adviezen waar je meteen mee aan de gang kunt. En van het feit dat waar mensen samen komen de eerste stap is gezet naar samenwerken. Daarom organiseren wij regelmatig korte thema- of brainstormbijeenkomsten met het doel ontwikkelingen zichtbaar te maken en samenwerking te versterken. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het werven van vrijwilligers, hoe spreek je een jongere doelgroep aan? Hoe behoud je vrijwilligers? Zelf een idee waar je met meer mensen over wilt praten? We horen het graag!

Zwaan-Kleef-Aan

Zwaan-Kleef-Aan acties zijn eenmalige klussen die georganiseerd worden met het doel om organisaties meer bekendheid te geven, te helpen met klussen die zijn blijven liggen of activiteiten waar een grote groep vrijwilligers bij nodig is. je kunt het bijna vergelijken met een NLdoet klus.

Via een oproep in de krant en een mailing aan ons vrijwilligersbestand  proberen we een groep vrijwilligers te vinden om de klus te klaren. Medewerkers van de Vrijwilligerscentrale doen zelf ook mee en kunnen evt helpen met  hand- en spandiensten. Het is gebleken dat  een Zwaan-Kleef-Aan actie een leuke manier is om met vrijwilligerswerk kennis te maken. Een paar voorbeelden: een kerstmarkt bezoeken met 15 bewoners in rolstoel, een natuurwerkdag met 10 mensen in het bos, het opknappen van een houten schuur.
Interesse in een Zwaan-Kleef-Aan? Neem contact met ons op.

Wervingsspecial

Steeds vaker merken organisaties een terugloop in vrijwilligers. Bijvoorbeeld omdat er in korte tijd veel vrijwilligers vertrokken zijn, de werving wat verwaarloosd is of dat er een nieuw project moet worden opgestart. Het is dan lastig om  niet één, maar veel meer nieuwe vrijwilligers te werven.  

Om organisaties daarin meer te ondersteunen organiseren wij door het jaar heen een wervingsspecial. In de week dat de special plaats vindt, is de vacaturerubriek in de krant helemaal gewijd aan de vacatures van de desbetreffende organisatie, staat de etalage van ons kantoor in het teken van de organisatie en communiceren we de vacatures via de kanalen op Social Media. Tijdens een inloopmiddag kunnen potentiële vrijwilligers langskomen bij het kantoor van de Vrijwilligerscentrale. Zo heeft de organisatie de mogelijkheid om op één moment meerdere vrijwilligers te spreken. In overleg met een organisatie kan een special worden ingezet om de werving te versterken.

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2019 Vrijwilligerscentrale Huizen |