MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven die werken met MVO maken zich sterk voor financiële, milieu- en sociale doelen. Op deze manier boeken zij bedrijfseconomische en maatschappelijke winst. Het Huizense platform 'Betrokken & Ondernemen' is via het NIBO (Netwerk Intermediairs Betrokken Ondernemen) lid van MVO-Nederland.

Betrokken & Ondernemen

"Wat ik er leuk aan vind, is de energie aan de tafels; je gaat als vanzelf meedoen. En ieder jaar levert het weer nieuwe netwerken op!"

- G. Schavemaker, Coörperatiefonds Rabobank

Een bedrijf dat knowhow, middelen of mensen inzet voor de lokale samenleving doet aan Maatschappelijke Betrokken Ondernemen (MBO). De naam Betrokken & Ondernemen is daar een afleiding van: Bedrijven meer betrokken!, Maatschappelijke organisaties meer ondernemend!
De gelegenheid daarvoor creërt de Vrijwilligerscentrale tijdens het Maatschappelijk Diner. Deze avond biedt op informele en dynamische wijze toegang tot een gevarieerd netwerk van profit en non-profit, en is dé gelegenheid om maatschappelijke betrokkenheid praktisch en resultaatgericht vorm te geven. 

Wij doen het niet alleen. We overleggen regelmatig met initiatiefrijke meedenkers en raadgevers; betrokken Huizers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Zo willen we Betrokken & Ondernemen verder door ontwikkelen en het Maatschappelijk Diner jaarlijks verbeteren. Het doel? Voor iedereen een mooi, sociaal en betrokken Huizen!

Winst voor bedrijven

  • Sterkere binding met medewerkers en klanten,
  • Individuele ontplooind van medewerkers,
  • Onderscheidend van concurrenten,
  • Toegang tot nieuwe netwerken,
  • Waardering van de (lokale) omgeving,
  • Goed imago en grotere naamsbekendheid.