Vrijwilligerswerk Huizen

De kracht van Vrijwilligerscentrale Huizen

20 apr 2020
Vrijwilligerscentrale Huizen
We leven in een bijzondere tijd waarin alles tot stilstand lijkt te zijn gekomen doordat we in ‘social distance’ leven. Een periode waarin alles toch ook weer doorgaat omdat wij met zijn allen beschikken over een groot adaptief vermogen.
de-kracht-van-vrijwilligerscentrale-huizen

De 1,5 meter maatschappij is een gegeven. Sociale normen zijn veranderd. Handen schudden, kussen bij een ontmoeting…. mensen zijn nu voorzichtig en zullen waarschijnlijk nog lang voorzichtig blijven.

We kijken uit naar een tijd dat het weer ‘normaal’ wordt, maar realiseren ons ook dat het ‘oude normaal’ met zijn zekerheden niet meer terugkomt en dat er een nieuwe vorm van zekerheid zal gaan ontstaan. Een van die zekerheiden is de voorspelde terugkerende ‘lock down’ tot zeker 2022 (Bron: Onderzoek Harvard University). 

Een nieuwe vorm van werken

Het werk bij Vrijwilligerscentrale Huizen ziet er door de coronacrisis anders uit. Volgens de richtlijnen van het RIVM werken wij op kantoor met een minimale bezetting. Werken deels vanuit huis en doen aan videovergaderingen.

Sinds de crisis is er nog meer ingezet op samenwerking met de gemeente Huizen en andere organisaties. Het monitoren van initiatieven die zijn geïnitieerd door inwoners en waar nodig de advisering oppakken. Zeker als het gaat om beheersbaarheid, preventie, veiligheid en grenzen stellen. Maar ook inspelen op wat nodig is op dit moment en steunen en adviseren van nieuwe initiatieven. Waarbij over de grenzen van de vrijwilligerscentrale wordt gekeken. Wat is nodig in plaats van ‘past dit wel bij…’.

Leven en werken in ‘social distance’ geeft ook ruimte om te kijken naar je directe omgeving. Ruimte voor bewustwording en om na te denken over wat kan ik doen om de (kwetsbare) inwoners te steunen in deze periode. Jongeren, senioren maar ook organisaties en ondernemers.

In gesprek met …..
Hoe gaan wij hier nu mee om en welke ontwikkelingen binnen het sociale domein krijgen een vervolg ná corona of in de periode met de teruggekeerde ‘lock down’?  Wat is er wezenlijk veranderd? Waaruit bestaat de zoektocht naar de nieuwe vormen van zekerheid? Welke rol kan en wil Vrijwilligerscentrale Huizen hierin nemen? Welke rol wordt er van ons verwacht?

Welke kanteling volgt er als er weer een hoge werkloosheidsgolf komt en meer sociale problematiek? De invloed van de dubbele grijze golf en het mantelzorgvraagstuk. Wat betekent het voor het sociale domein als mensen straks minder te besteden hebben?

Een gegeven is het dat, terugkijkend in de geschiedenis, er altijd solidariteit is in tijden van crisis. Maar dit verandert als de noodzaak minder wordt. Is het deze keer anders? Blijven we in contact met elkaar en rekening houden met elkaar waar nodig? Hierover vervolgen wij onze gesprekken met de gemeente Huizen.

Veranderingen in versnelling
De digitalisering heeft ook invloed op het vrijwilligerswerk. Boodschappen betalingen worden nu afgehandeld met een Tikkie. Waar dit nog niet mogelijk is, zijn oplossingen gezocht. Beeldbellen om met elkaar in contact te blijven, voorlichtingsvideo’s die worden gedeeld. De robotisering in de zorg, zal ook bij zelfstandig thuiswonenden een vlucht krijgen.

Maaltijd initiatieven waarbij de bekendmaking via social media plaatsvindt. Maaltijd boxen die worden samengesteld om de lokale ondernemers te steunen. De komst van een digitale winkel waar lokale ondernemers hun aanbod presenteren en bezorgen.

Betrokken Ondernemen
Ondernemers waren al zeer betrokken met de omgeving en inwoners van Huizen. Naast ‘for profit’ werken ook veel ondernemers in Huizen ‘for good’. Dat is nog steeds zo, ondanks de zware tijden waarin zij verkeren. Wij kunnen nog steeds een beroep doen op ondernemers en waar mogelijk denken zij mee in een oplossing. Hierbij gaat het om mens- en denkkracht, niet om donaties. Het is ook zeer ongepast om dit nu te vragen, maar ook na de crisis, als ondernemers weer aan het ‘opkrabbelen’/opbouwen zijn.

Keuzes
Wat Vrijwilligerscentrale Huizen in deze crisis terugziet is dat zorgen voor elkaar, respect voor elkaar, begrip voor elkaar, samenwerken, verbinden en co-creatie centraal staan. Wij willen dit vasthouden en doorgeven aan de jongere generatie die straks de oudere generatie (dubbele vergrijzing) kan steunen. Hier waren wij al mee gestart. Maar nu is het belangrijk om ons te realiseren dat jonge mensen waarschijnlijk andere keuzes gaan maken voor de toekomst. In ieder geval anders dan de keuzes die tot nu toe werden gemaakt.

Jongeren ervaren de crisis namelijk op een eigen manier. Jan Rotmans, bekend van o.a. ‘De Omwenteling’ geeft aan dat deze crisis jongeren beïnvloedt in hun beroepskeuze, waarbij zij sneller kiezen voor een betekenisvol beroep dan voor het geld. Niet iedereen zal volledig veranderen. Al is het 5 tot 10 procent van de jongeren die een ander beroep kiest of ondernemingen die vinden dat het anders moet en daarom andere keuzes maakt. Deze willen wij vinden, binden en omarmen om zelf ook aangesloten te blijven bij de actualiteit.

Maar vergeet de toekomstige pensionado’s niet. Hiervoor is in samenwerking met onze stagiaire, Kimberly Valk, een concept in ontwikkeling waarbij wij een verbinding maken tussen vrijwillige inzet en betrokken ondernemen.

Advisering
Wij gaan op een ander niveau adviseren en worden meer zichtbaar voor inwoners die plannen hebben. Wij bieden op vernieuwende wijze advies en scholing aan. Niet alleen plenaire bijeenkomsten maar ook digitaal, zodat hier ‘anytime, anyplace en anywere’ bij kan worden aangesloten. Wij gaan hier nu mee starten door (1) een webinar over veiligheid, preventiebeleid en VOG, (2) een digitale dialoog over burgerinitiatieven met inwoners, initiatiefnemers, ambtenaren en wethouder sociaal domein, (3) een vlog ter introductie van de workshop voor vrijwilligerscoördinatoren (4) met Lucas Meijs gaan wij in gesprek over een webinar in juni en de plenaire bijeenkomst op een later moment en (5) een workshop Vitaliteit en Veerkracht, waarin thema’s over verandering aan bod komen. 

Samen creëren wij nieuwe vormen van zekerheid in onzekere tijden! 

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2021 Vrijwilligerscentrale Huizen |