Vrijwilligerswerk Huizen

Divers gezelschap houdt varend culturele erfgoed in stand

5 jan 2021
Vrijwilligerscentrale Huizen
Stichting Huizer Botters is in 1997 opgericht. Vanuit de gedachtegoed het in goede staat en varend houden van Huizer Botters.
divers-gezelschap-houdt-varend-culturele-erfgoed-in-stand

De Stichting Huizer Botters is in 1997 opgericht om de exploitatie van de Huizer botter HZ 108, de “Janus Kok” over te nemen van de gemeente Huizen. Vanuit het gedachtegoed het in goede staat en varend houden van de Huizer Botters zijn er intussen vier prachtige, in Huizen gebouwde, botters en de schouw voor de jeugd in het bezit van de Stichting Huizer Botters. Om dit alles in stand te houden zijn betrokken vrijwilligers onontbeerlijk.

Op dit moment zijn er ongeveer 80 mensen actief als vrijwilliger bij de Stichting Huizer Botters op zeer diverse terreinen. Van oorsprong praktisch allemaal varende vrijwilligers, maar sinds de stichting beschikt over de botterwerf zijn er een groot aantal disciplines bijgekomen.

Onderhoud

“De varende vrijwilligers zetten zich in, voor het in de vaart houden van de botters, de kennisoverdracht van oude ambachtelijke kennis en methodes, alles, voor het behoud en onderhoud van ons nautisch erfgoed’, aldus Frans Kolk. In de periode april tot oktober wordt er elke dinsdagavond gezeild. Tijdens de wintermaanden staat het onderhoud van de botters centraal. Ook is er dan aandacht voor kennisoverdracht in de Botterwerf.

Bedrijf

Er zijn veel vrijwilligers actief: varende, technische voor metaal en aparte voor hout, huishoudelijke, voor de communicatie en voor alle overige hand- en spandiensten. En niet onbelangrijk, bestuurders, fondsenwervers, sponsoren betrekkingen, financiële administratie en alles wat nodig is om een ‘bedrijf’ als de Stichting Huizer Botters gaande te houden. “Kortom, een heel divers gezelschap, dat samen het culturele varende erfgoed van de Huizer gemeenschap bewaart en in stand houdt”.

Dit interview is gepubliceerd in het boek 'Helden van Huizen 2019'.

Foto: door Vincent Snoek
Tekst: Door Frank Kolk

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2021 Vrijwilligerscentrale Huizen |