Vrijwilligerswerk Huizen

Gezocht: Voorzitter

1 okt 2020
Vrijwilligerscentrale Huizen
Per 1 januari 2021 zijn wij op zoek naar een voorzitter in het toezichthoudend bestuur. VC Huizen staat onder dagelijkse leiding van een directeur en kent een (onbezoldigd) toezichthoudend bestuur.
gezocht-voorzitter


Het bestuur is eindverantwoordelijk maar heeft een groot deel van de bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van deze taken, heeft een adviserende rol en fungeert als klankbord voor de directie. Het bestuur bestaat uit 3 -5 leden met ieder een eigen deskundigheid. Het bestuur vergadert circa 6 x per jaar. 

De taken van de voorzitter zijn onder meer voorbereiden van de agenda, het leiden van de bestuursvergadering, erop toezien dat de directie jaarlijks op haar functioneren wordt beoordeeld en de voorzitter is namens het toezichthoudend bestuur aanspreekpunt voor leden van het bestuur, de directie en derden. 

Aan de leden van het bestuur worden verschillende functie-eisen gesteld. Daarnaast vinden wij levenservaring, diversiteit “op de werkvloer” en intrinsieke verbinding met het werk van VC Huizen belangrijk. Je hebt bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, hebt een analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren. Daarnaast kun je sociaal en verbindend omgaan met verschillende mensen en beschik je over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

Kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een van de bestuursleden en de directeur. Vervolgens vindt er een 2e gesprek plaats met de overige bestuursleden. De procedure is erop gericht om de voorzitter aan te stellen per 1 januari 2021. De voorzitter wordt benoemd door het zittende bestuur. De benoeming is voor de duur van 3 jaar.

Wij nodigen iedereen die enthousiast is over de stichting en zichzelf herkent in het profiel te solliciteren vóór 31 oktober 2020. 

Klik hier voor de hele vacature

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2020 Vrijwilligerscentrale Huizen |