Vrijwilligerswerk Huizen

De missie & visie van Vrijwilligerscentrale Huizen

Wij adviseren, verbinden, bemiddelen en ondersteunen

Vrijwilligerscentrale Huizen verrijkt Huizen met een brede en sterke lokale infrastructuur. Hierdoor kan iedereen naar vermogen meedoen én wordt maatschappelijke participatie in de samenleving gestimuleerd. Wij zijn hét expertisecentrum voor vrijwillige inzet, vrijwilligers- en burgerinitiatieven en aanverwante maatschappelijke projecten. Samen met partners creëren wij innovatieve oplossingen en spelen wij daadkrachtig en flexibel in op actuele lokale maatschappelijke ontwikkelingen.

Waardencreatie door Verbinden – Adviseren – Coördineren – Ondersteunen – Signaleren

Verbinden:

Vanuit de kracht door samenwerking worden inwoners, vrijwilligers, jongeren tijdens de Maatschappelijke Stage, non-profit organisaties, verenigingen en instellingen waar vrijwilligers actief zijn en initiatieven bij elkaar gebracht. Hierbij worden ook de ondernemers in de lokale omgeving betrokken.

Adviseren:

Adviseren, coachen, leren en inspireren worden ingezet om vrijwilligerswerk, vrijwilligers- en burgerinitiatieven en maatschappelijke projecten te ondersteunen vanuit onze expertise. Hierbij worden trends en ontwikkelingen direct meegenomen.

Coördineren:

Door de coördinatie en interactie die ontstaat vanuit het verbinden krijgen (vernieuwende) ideeën vorm en worden ideeën versterkt.

Signaleren:

Door het volgen van trends en ontwikkelingen in het sociale domein kan daadkrachtig en flexibel worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en sociaal burgerschap. Hierdoor worden deze blijvend gesteund, gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd.

Wij ondersteunen, stimuleren en versterken hierdoor vrijwillige inzet, participatie en onderlinge betrokkenheid.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |