Vrijwilligerswerk Huizen

Privacy beleid 

Jouw persoonsgegevens in veilige handen

Vrijwilligerscentrale Huizen respecteert je privacy waardoor je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De verwerking van persoonsgegevens vind plaats in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over je zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres, telefoonnummer of e-mail adres. Ook foto's  en video's worden gezien als persoonsgegevens.

Waarvoor hebbben wij jouw gegevens nodig?  

Als je vrijwilliger wilt worden, hulp wilt vragen of een andere relatie met Vrijwilligerscentrale Huizen aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen wij op de juiste wijze diensten verlenen. Dit betreft het voorzien van gewenste informatie, bemiddeling, voortgang bewaken en nazorg van onze diensten.

Hoe zit het met bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, geloof of etnische gegevens. Vrijwilligerscentrale Huizen verwerkt dit soort gegevens alleen met jouw toestemming.

Hoe gaat Vrijwilligerscentrale Huizen met mijn persoonsgegevens om?  

Jouw persoonsgegevens worden alleen ingezien door bevoegde medewerkers en gebruikt voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. De gegevens worden zorgvuldig bewaard in een beveiligd systeem en/of in een afgesloten ruimte. Je hebt ten alle tijde recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?   

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Vrijwilligerscentrale Huizen kun je terecht bij Jolanda Westrum, directeur Vrijwilligerscentrale Huizen.

De volledige tekst kun je nalezen door de PDF te downloaden. Indien je na het doornemen van het Privacy beleid nog vragen hebt,  kun je contact met ons opnemen via mail of 035-526 7553.

Download hier in pdf

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |