Vrijwilligerswerk Huizen

Toegankelijkheidsverklaring

Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.vchuizen.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen is beschikbaar via de link https://www.vchuizen.nl.

Het toegankelijkheidslabel van www.vchuizen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de door Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.vchuizen.nl volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim. De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen. Functie: Jolanda Westrum, Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@vchuizen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.vchuizen.nl : voldoet volledig

De website www.vchuizen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via: https://www.nlvoorelkaar.nl/toegankelijkheid
  • Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
  • Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
  • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
  • Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
  • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
  • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
  • Datum: 23-09-2020
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen dat de website volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

Geen

Andere toegankelijkheidsissues

Geen opgegeven

Onevenredige last

Nee, Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie.

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |