Vrijwilligerswerk Huizen

Jeugd en Veiligheid

Sociale veiligheid

Bij steeds meer maatschappelijke organisaties staat sociale veiligheid op de agenda. Organisaties die de veiligheid goed organiseren en het onderwerp ook bespreekbaar maken, zijn beduidend minder kwetsbaar voor ongewenst (seksueel) gedrag. Toch blijkt het vaak een lastig onderwerp om te bespreken en afspraken over te maken. Hoe tref je de juiste maatregelen voor vrijwilligerswerk waarbij kinderen centraal staan? Jeugd Veilig Actief is erop gericht dat sociaal veiligheidsbeleid bij de organisaties hoger op de agenda komt en dat alle organisaties hier werk van maken. Daarbij gaat het over meer vormen van ongewenst gedrag; ook pesten en discriminatie horen daarbij.

Wat is Jeugd Veilig Actief ?

Jeugd Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om de jeugd veilig en actief te laten meedoen bij sportieve en maatschappelijke organisaties in Huizen. Het project wordt gemonitord door de Vrijwilligerscentrale. Anita Campbell is aangesteld om verenigingen, stichtingen en organisaties te begeleiden en te kwalificeren in het proces. De verschillende verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties in Huizen zoals sportverenigingen, scouting clubs en de kindervakantieweek zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Afspraken en regels

Het project heeft als doel dat vanaf juni 2017 alle maatschappelijke jeugdorganisaties in Huizen zich een sociaal veilige organisatie kunnen noemen. In het komende jaar wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument of document waarbij maatschappelijke organisaties zich commiteren aan de gemaakte afspraken binnen het beleid voor een veilige en actieve omgeving voor de jeugd, te denken aan het aanstellen van een vertrouwenspersoon, omgangsregels, een bindende gedragscode voor vrijwilligers, afspraken over informatie voor en naar ouders, open cultuur waarin zaken bespreekbaar zijn en alertheid voor veiligheid van de jeugd.

Zelf aan de slag?

Kijk hier voor handige tips om zelf ook te zorgen voor een veilig jeugdklimaat:

  • In Veilige Handen - Platform voor vrijwilligersorganisaties met een stappenplan voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag,
  • NOC*NSF - Informatie over sport en seksueel grensoverschrijdend gedrag,
  • Veilig Sport Klimaat - Tips en hulpmiddelen tegen pesten en discriminatie binnen de sport,
  • KNMO - Preventiebeleid binnen de amateurkunst en kunsteducatie,
  • Steunpunt Kindervakanties - Adviespagina voor Kindervakantieweken.
Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2019 Vrijwilligerscentrale |