Vertrouwenscontactpersoon

Met ingang van 8 februari 2017 heeft het Sport Platform Huizen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De VCP is het eerste aanspreekpunt in gevallen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag rondom sport.

De VCP verzorgt bij een melding de eerste opvang voor alle aangesloten verenigingen bij Sport Platform Huizen en is te benaderen door sporters, hun ouders, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. De VCP is opgeleid door het NOC*NSF en werkt conform protocol. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Contactgegevens:

Anita Campbell

Telefoon: 06- 1822 6887

E-mail: vcp@sportplatformhuizen.nl

Meer weten over de opleiding van het NOC*NSF? Kijk dan hier voor meer informatie.