Vrijwilligerswerk Huizen

Vrijwilligersbeleid

Een sterke basis met uitgangspunten en afspraken

Vrijwilligers vinden en ze behouden, valt of staat met een goed vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligersbeleid is simpel gezegd het personeelsbeleid voor je vrijwilligers. In dit document staat vastgelegd welke rol de vrijwilligers spelen in de organisatie en welke afspraken er zijn. 
In een vrijwilligersbeleid horen de volgende onderdelen in ieder geval thuis:vijf mensen die elkaar een box geven

 • Waarom de organisatie met vrijwilligers werkt,
 • Hoe de vrijwilliger bijdraagt aan de organisatie,
 • Welke taken de vrijwilligers verrichten,
 • Hoe het geregeld is met verzekeringen en onkostenvergoeding,
 • Hoe vrijwilligers worden geworven,
 • Hoe de aanmeldingsprocedure is geregeld,
 • Hoe en wanneer er functioneringsgesprekken plaatsvinden met vrijwilligers,
 • Wat de afspraken zijn over inwerken en begeleiding,
 • Of er sprake is van een deskundigheidsbevordering,
 • Welke normen en waarden en belangrijk zijn binnen de samenwerking,
 • Waar vrijwilligers terecht kunnen met vragen,
 • Hoe de waardering wordt vormgegeven.

Het zijn misschien vragen waar je niet onmiddellijk antwoord op hebt.

Hulp of advies nodig? Wij adviseren graag en vakkundig over je huidige of nieuwe vrijwilligersbeleid.
Op zoek naar meer informatie en/of voorbeelden? Kijk hier op de website van Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein.

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |