Vrijwilligerswerk Huizen

Netwerk & Expertise

Onze kennis en kunde in het werkveld

Wij houden van tips en adviezen waar je mee aan de gang kunt. Daar waar mensen samen komen, worden de eerste stappen gezet naar samenwerken. Daarom organiseren wij regelmatig thema bijeenkomsten en zijn we (regionaal) vertegenwoordigd in verschillende overleggen.

Zorgcoördinatoren overlegTwee handen waar mensen tussen staan

Twee maal per jaar vindt er een regionaal overleg plaats met alle vrijwilligerscoördinatoren van zorginstellingen in de Gooi en Vechtstreek. De organisatie is in handen van Versa Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligerscentrale Huizen. Het doel is ontmoeting, samenwerking, goede praktijkvoorbeelden, uitwisseling en oplossingen zoeken voor gezamenlijke vraagstukken. Zo bespreken we vraagstukken over de grenzen van vrijwilligerswerk, afscheid nemen van vrijwilligers, betrekken van jongeren en hoe ga je om met de VOG bij episodisch vrijwilligerswerk? Per overleg wordt er een thema besproken en uitgewerkt. Partijen als Sherpa, Amaris, Vivium, Hilverzorg, Visio en Merem zijn hierbij aanwezig. Het overleg vindt plaats op een locatie van een van de deelnemers. 

Netwerk Kunst en Cultuur 

Ook met instellingen en organisaties uit de culturele sector wordt jaarlijks twee maal een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Wederom zijn Versa Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligerscentrale Huizen hiervoor verantwoordelijk. Iedere bijeenkomst worden één of meerdere thema's uitgelicht. Hierbij valt te denken aan werven van (jonge) vrijwilligers, grenzen van vrijwilligerswerk en het gebruik van social media. 
De bijeenkomsten vinden iedere keer plaats op een andere locatie. Deze wordt door een van de deelnemers beschikbaar gesteld. 

Zelf deelnemen, meedenken of meedoen? 

Neem contact op 

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |