Vrijwilligerswerk Huizen

Bijeenkomsten Veilig Actief

Een interactieve doe-avond over sociale veiligheid

Tijdens de eerste bijeenkomst (eind oktober 2017) namen ruim dertig belangstellenden, vanuit dertien verschillende sport - en spelverenigingen, deel aan de bijeenkomst (Jeugd) Veilig Actief, een interactieve doe-avond over sociale veiligheid voor jeugd en andere kwetsbare groepen.
Sindsdien worden er jaarlijks terugkerende bijeenkomsten georganiseerd. 

Op de agenda

Bij steeds meer (vrijwilligers)organisaties en verenigingen staat sociale veiligheid op de agenda; organisaties die de veiligheid goed organiseren en het onderwerp ook op de agenda houden, zijn beduidend minder kwetsbaar voor ongewenst (seksueel) gedrag. Toch blijkt het vaak een lastig onderwerp om te bespreken en afspraken over te maken. Veilig Actief is erop gericht dat  sociaal veiligheidsbeleid bij de verenigingen prioriteit krijgt en dat alle verenigingen hier werk van maken. Daarbij gaat het over meer vormen van ongewenst gedrag; ook pesten en discriminatie horen daarbij. Het thema Veilig Actief hoort een vast agendapunt te zijn van elk bestuur en ledenvergadering.

De uitwisseling tussen de verschillende organisaties wordt door alle deelnemers als inspirerend ervaren; zo zijn de Kindervakantieweek en de drie Huizer scoutingverenigingen aanwezig met een heel eigen inbreng. Ook sportverenigingen wisselen kennis uit. Die interactie maakt de bijeenkomsten zowel geschikt voor verenigingen die hun beleid al redelijk ‘voor elkaar’ hebben als voor clubs die nog ‘zoekende’ zijn.

Volgende stappen 

Tijdens de afgelopen bijeenkomsten bleek dat een aantal verenigingen al stappen gezet heeft. Voor alle aanwezigen geldt dat het thema hen raakt en dat men het eigen sociaal veiligheidsbeleid graag verder vorm wil geven. Organisaties die daarbij ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij Anita Campbell, door de gemeente aangesteld als Veilig Actief procesbegeleider. 

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |