Vrijwilligerswerk Huizen

Bijeenkomsten Jeugd Veilig Actief

Een interactieve doe-avond over sociale veiligheid

Ruim dertig belangstellenden vanuit dertien verschillende sport - en spel verenigingen namen eind oktober 2017 deel aan de bijeenkomst Jeugd Veilig Actief, een interactieve doe-avond over sociale veiligheid voor jeugd en andere kwetsbare groepen.

Op de agenda

Bij steeds meer (vrijwilligers)organisaties en verenigingen staat sociale veiligheid op de agenda;  organisaties die de veiligheid goed organiseren en het onderwerp ook op de agenda houden, zijn beduidend minder kwetsbaar voor ongewenst (seksueel) gedrag. Toch blijkt het vaak een lastig onderwerp om te bespreken en afspraken over te maken. Jeugd Veilig Actief is erop gericht dat  sociaal veiligheidsbeleid bij de verenigingen hoger op de agenda komt en dat alle verenigingen hier werk van maken. Daarbij gaat het over meer vormen van ongewenst gedrag; ook pesten en discriminatie horen daarbij.

Die bijeenkomst werd gehouden bij Opmaat Vergaderen aan de Huizermaatweg in Huizen en begeleid door Sandra Latour van NOC NSF. Na een introductie met film en powerpoint, werd aan verschillende statafels verder gediscussieerd over de belangrijkste punten binnen sociaal veiligheidsbeleid.

De uitwisseling tussen de verschillende organisaties werd door alle deelnemers als inspirerend ervaren; zo waren de Kindervakantieweek en de drie Huizer scoutingverenigingen aanwezig met een heel eigen inbreng. Ook sportverenigingen onderling wisselden kennis uit. Die interactie maakte de bijeenkomst zowel geschikt voor verenigingen die hun beleid al redelijk ‘voor elkaar’ hebben als voor clubs die nog ‘zoekende’ zijn.

Stappen gezet

Tijdens de bijeenkomst bleek dat een aantal verenigingen al stappen gezet heeft. Voor alle aanwezigen gold dat het thema hen raakt en dat men het eigen sociaal veiligheidsbeleid graag verder vorm wil geven. Organisaties die daarbij ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij Anita Campbell, door de gemeente aangesteld als Jeugd Veilig Actief procesbegeleider. 

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2021 Vrijwilligerscentrale Huizen |