Vrijwilligerswerk Huizen

Belonen en waarderen 

Inzet van vrijwilligers mag gezien en gewaardeerd worden

Zonder de inzet van vrijwilligers hebben organisaties en andere initiatieven geen bestaansrecht. Belangrijk dus om deze groep te erkennen, waarderen en belonen. Waardering betekent dat we behoefte hebben om op waarde geschat worden, dat we geaccepteerd worden, gezien worden. 

Mensen doen vrijwilligerswerk om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze het nuttig vinden, contact met anderen te hebben of om ervaring op te doen. De beloning die zij krijgen voor hun werk moet passen bij hun beweegredenen en varieert van een compliment, een jaarlijks uitje tot een bepaalde cursus. Het gaat vrijwilligers vaak niet om een materiële vergoeding. Deze vorm van beloning is leuk meegenomen maar niet de reden dat iemand vrijwilligerswerk doet.

Bij het belonen van vrijwilligers staan drie termen centraal, alle drie met hun eigen voorbeelden: Foto met de tekst The best gift is you!

Erkenning 

Je kunt op meerdere manieren laten merken dat de vrijwilliger belangrijk is voor je organisatie:

  • Vastleggen van vrijwillige inzet binnen de organisatie, dat blijkt uit: contracten, verzekeringen, beleid en goede begeleiding,
  • De juiste vrijwilliger op de juiste plek, op basis van zijn of haar kwaliteiten,
  • Prettige en goed werkbare omgeving,
  • Vrijwilligers op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en hen inspraak geven,
  • Opgedane kennis en ervaring erkennen door het geven van een getuigschrift.

Waardering 

  • Compliment geven, 
  • Deskundigheidsbevordering door hen cursussen te laten volgen,
  • Stilstaan bij verjaardagen en jubilea,
  • Jaarlijks etentje of uitje voor vrijwilligers,
  • Artikelen in de lokale krant over de inzet van vrijwilligersbeloning.

Tip!

Uitbetaling van de waardering

Kijk ook eens hier op de website van Movisie voor meer informatie. 

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |