Vrijwilligerswerk Huizen

Sportieve, actieve, enthousiaste Hanneke!

15 mrt 2023
13 jaar verbonden met de Brassershoeve en sinds 3 jaar met de Kinderboerderij in Huizen
Sportieve, actieve, enthousiaste Hanneke!

Humor wist ze altijd te behouden

Hanneke Jansen Venverloo heeft 22 jaar les Lichamelijke Opvoeding gegeven op het Vituscollege in Bussum. Meestal gaan mensen richting hun pensioenleeftijd minder werken, maar Hanneke ging de laatste 4 jaar van 3 dagen naar 5 dagen in de week werken om haar carrière af te ronden  als afdelingsleider. 
Naast haar lessen LO maakte zij deel uit van het vertrouwensteam, gaf trainingen voor faalangst en examenvrees. Ook gaf ze cursussen zelfverdediging voor meisjes. Zeer intensief en vooral indrukwekkend wat zich allemaal aandiende.
De destijds onveilige (slecht verlichte) situatie rondom station Naarden/Bussum werd regelmatig genoemd. Hanneke is iemand die van alles aanpakt en dus stapte ze naar de gemeente. Daar waren al meer klachten over de slechte verlichting van het station binnengekomen en wellicht was Hannekes bezoek doorslaggevend voor de aanpassingen.

Haar voornemen om een half jaar na haar pensioen even ‘niets’ te doen heeft ze nauwelijks gehaald, want al gauw werd zij gevraagd om bij de Brassershoeve in het bestuur te komen met als taak: Het onderhouden van het contact met de vaste huurders zoals de biljarters en de bridgers, de pedicure, de leesclub ..
En verantwoordelijk voor feesten en partijen: samen met de mensen die een feest wilden geven in de Brassershoeve bespreken welke mogelijkheden er zijn bijvoorbeeld rondom catering.
Er ontstond een uitermate goede samenwerking met slagerij Koelewijn en de vrijwilligers werkten op die momenten graag, omdat het altijd heel gezellig was. Toen slager Koelewijn ging stoppen werd deze taak overgenomen door slagerij Van Schaik.
Na 8 jaar met veel plezier deze functie te hebben vervuld werd Hanneke gevraagd om vicevoorzitter te worden. De feesten en partijen werden voortaan geregeld door Alie Kos en Hanneke ging met enthousiasme aan haar nieuwe taken beginnen: het begeleiden van de vele vrijwilligers. Deze functie heeft Hanneke 5 jaar vervuld en per 1 januari 2023 heeft zij afscheid genomen van de Brassershoeve, mede omdat ze na het overlijden van haar man de taak van bestuurslid bij de Kinderboerderij heeft overgenomen. Beide werkzaamheden vervullen werd een béétje teveel, want bij de Brassershoeve was ze toch gauw 5 tot 7 uur per week bezig. 

Op mijn vraag of ze een paar leuke gebeurtenissen wil delen vertelt ze met een grote lach: "de Kerstavond diners – de barbecue in augustus/ september – een draaiorgel voor de deur, de scouting met allerlei zaken bezig in de tuin tijdens de Huizerdag, de Oranjeborrel elk jaar met Koningsdag voor alle gedecoreerden, de onthulling van het bord “de Brassershoeve” door de familie Brasser (de laatste bewoner van de boerderij)".
Natuurlijk zijn er ook minder leuke momenten geweest, maar haar humor wist ze altijd te behouden.
Een voorbeeld:
Via de vrijwilligerscentrale werd een tuinman gezocht voor de Brassershoeve. Er kwam een man op sollicitatiegesprek, hij had zijn dochtertje meegenomen die de Nederlandse taal wel machtig was.. De werkzaamheden werden doorgenomen en de man wilde dat graag gaan doen. Er was alleen één probleempje; hij woonde in Blaricum en had geen fiets. Via een van de bestuursleden werd er een fiets voor hem geregeld die hij gratis kreeg en misschien raadt u het al? De man is nooit meer gekomen….
Als er binnen het bestuur van de Brassershoeve nu gesproken wordt over een tuinman dan begint iedereen al een beetje moeilijk te kijken, maar uiteindelijk erg hard te lachen, want bijna iedereen kan zich dit voorval nog goed herinneren.

Ongeveer 2 jaar geleden liep er een mijnheer toevallig binnen, hij kwam in gesprek met een van de gastvrouwen en hij bood tuinhulp aan. Hij werkt als vrijwilliger bij het Goois Natuurreservaat en zorgt er samen met 3 anderen voor dat alle steentjes en paden kéurig onderhouden worden. Gelukkig is er inmiddels ook een trouwe en hele goede tuinman gevonden die de tuin met liefde verzorgt. Weer een zorg minder.

De Brassershoeve, inmiddels onder monumentenzorg, is dankzij oud-wethouder Wim Baljet behouden gebleven. Hetgeen natuurlijk fantastisch is dat de Brassershoeve daarmee gered is van de sloop! Ter ere van en als dank aan voormalig wethouder Wim Baljet is er een zaaltje naar hem vernoemd. Helaas heeft hij de opening op 4 november 2016 zelf niet meer bij kunnen wonen en werd de ceremonie vervuld door zijn vrouw en dochter. 
De buitenkant wordt onderhouden door de gemeente. Echter de tuin en ál het onderhoud binnen moet door het bestuur geregeld worden en daar staan ruim 40 vrijwilligers klaar om te helpen. Hanneke komt nog regelmatig in de Brassershoeve, want de  sociale contacten wil ze niet kwijt. Haar energie en tijd geeft ze nu o.a. aan de kinderboerderij ‘de Warande’ naast haar gevulde privéleven.

Wil je ook vrijwilligerswerk doen? Meld je aan bij vrijwilligerscentrale Huizen voor Elkaar!  

Interview:  Nan Vogelaar
Foto's: Piet de Bruin

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2024 Vrijwilligerscentrale Huizen |