Vrijwilligerswerk Huizen

Vrijwilligersverzekering in Huizen

Een secundaire verzekering

De gemeente Huizen heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Het is een secundaire verzekering d.w.z. dat er een beroep op deze verzekering gedaan kan worden als de vrijwilliger zelf niet of onvoldoende verzekerd is voor geleden schade.

Deze verzekering biedt dekking voor:

  • Ongevallen van vrijwilligers
  • Schade aan persoonlijke eigendommen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

Wie is er verzekerd?

Alle vrijwilligers met uitzondering van vrijwilligers politie en brandweer zijn verzekerd op deze polis. Vrijwilligers zijn zij die op vrijwillige basis, zonder arbeidsovereenkomst, vrijwilligerswerk verrichten. De financiële vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten waaronder een onkostenvergoeding mag maximaal het jaarbedrag zijn dat door de Rijksbelastingdienst vrijgesteld is van inkomstenbelasting.

Je bent verzekerd als de activiteiten verricht worden voor sportclubs, verenigingen en levensbeschouwelijke instellingen etc. die in Huizen zijn geregistreerd of gevestigd. De vrijwilliger hoeft zelf niet in Huizen te wonen. De verzekering geldt automatisch. Aparte aanmelding of andere registratieverplichtingen vooraf zijn niet nodig.

Schade, wat nu?

Je kunt de schade schriftelijk indienen bij de gemeente Huizen. De organisatie, waar je als vrijwilliger actief bent op het moment van ontstaan van de schade, moet het schadeverzoek schriftelijk ondersteunen. De gemeente Huizen zal de correspondentie met de verzekeraar verzorgen.

Vragen of opmerkingen?

Bovengenoemde informatie is hier terug te vinden op de website van de gemeente Huizen. Voor vragen over de polisvoorwaarden of andere aspecten van de vrijwilligersverzekering kun je terecht bij de heer H.J. Melis, telefoonnummer 035- 528 13 53 of mail hier naar verzekeringen@huizen.nl.

Twijfel je over een aanvraag? Of wil je de situatie eerst bij iemand voorleggen? De Vrijwilligerscentrale  adviseert je graag! Loop bij ons binnen of stuur een mail.

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2023 Vrijwilligerscentrale Huizen |