Vrijwilligerswerk Huizen

Trainingen en workshops

Een training, workshop of lezing

Alle werkzaamheden vereisen bepaalde kwaliteiten en vaardigheden van mensen. Dit geldt zowel voor vrijwilligerswerk als betaald werk. Een training, workshop of lezing kan een manier zijn om die kwaliteiten te verhogen. Vrijwilligerscentrale Huizen stimuleert deskundigheidsbevordering, zowel voor vrijwilligers als organisaties die met vrijwilligers werken.

Doelgroep & aanbod

De trainingen en workshops zijn bedoeld voor (vrijwillige) medewerkers van verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties in Huizen en omgeving.

Jaarlijks organiseren wij een aantal workshops en trainingen waaraan zowel organisaties als (toekomstige) vrijwilligers kunnen deelnemen. Wij streven naar een vraaggericht aanbod. Het aanbod komt tot stand door behoeftepeilingen onder de organisaties, signalen en vragen in persoonlijk contacten met organisaties. Ook landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Daarnaast wordt gekeken wat organisaties in de omgeving aanbieden. Waar mogelijk wordt samen gewerkt.

Mogelijke trainingen:

  • PR: Persberichten schrijven, Social Media
  • Vinden & Binden van vrijwilligers, Presenteren, Netwerken, Oudere vrijwilligers, Pensioen in zicht, Omgaan met vrijwilligers (voor betaalde medewerkers van instellingen)
  • Samenwerken met bedrijven: Goede Zaken, Social Media, Fondsen werven, NL Doet, debatteren
  • Maatschappelijke Stage: hoe benader je jongeren?
  • Vrijwillige Thuishulp: Ouderen en eenzaamheid, Maatjes
  • Financieel: Fondsenwerving, cursus financiën/ penningmeesterschap

Momenteel is onze agenda leeg

Er zijn geen trainingen of workshop waar je je voor kunt opgeven.

Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2019 Vrijwilligerscentrale |